Hva er buddhisme?

I meditasjon...

Buddhisme er en praksis som bygger på erfaring. En buddhist søker ikke etter høyere tilstander eller absolutte sannheter i en ytre verden, men ønsker å erkjenne sinnets natur og oppleve verden som den er. Buddhas metoder har vært virksomme i 2500 år, og i dag brukes for å oppnå innsikt i sinnet.

Karma Kagyu-linjen

16th Karmapa laughs

Karma Kagyu-linjen er en av de fire store buddhistiske linjene fra Tibet hvor Diamantveien praktiseres. Metodene er meget kraftfulle og gir en direkte opplevelse av sinnets natur. Lekmannen Marpa (1012-1097) er Kagyu-linjens grunnlegger.

Hva er meditasjon?

Buddhistisk meditasjon

Meditasjon brukes ofte som fellesbetegnelse for metoder innenfor den filosofiske praksisen fra østen. Selv om meditasjonene kan ligne hverandre ved første øyekast varierer innholdet i de forskjellige metodene både med hensyn til mål og utgangspunkt. Meditasjon er et redskap som brukes når du jobber med sinnet.

Ordkriger er voldelige, også!

Aug 8, 2012 - Europe Center, Germany

Dette intervjuet med H.H. den 17. Gjalva Karmapa Trinley Taje Dårdje ble publisert i den engelske utgaven av Huffington Post den 01.05.2013, hvor han utrykker sitt syn på den lange konflikten på Koreahalvøya.

Intervju med Lama Ole Nydahl: “Stå solid i livet”

Lamaer og laerere.WEB4

Dette intervjuet med Lama Ole Nydahl fant sted på Moskva Lufthavn kl. 03 om morgenen d. 8. august 2011, like etter at vi gikk av flyet fra Sibir. Spørsmål: Skal man mestre en alminnelig og velfungerende hverdag, for virkelig å kunne interessere seg for sinnets natur? Lama Ole Nydahl: Som en vei med et mål, ja. For derved vil vi virkelige verdsette sinnet og kunne arbeide dypt med det. Den måten Diamantveien arbeider med våres…

Medlemskap i DKKL

Lama Ole Nydahl har siden 1972 på oppfordring fra sin lærer 16. Karmapa, brukt livet på å spre kunnskap om tibetansk buddhisme. Nydahl er i dag en av de best kjente lamaene i vesten og har sammen med sin kone Hannah Nydahl startet over 640 buddhistiske sentre og grupper verden over. Diamantveibuddhisme Karma Kagyu–linjen har den 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje og Lama Ole Nydahl som åndelige overhoder og er representert i Oslo, Trondheim, Bergen,…