Foredrag i Bergen, 10.-11. september 2014

RS4118_dhyani_buddhas_row_rgn

Buddhistisk Senter Bergen har gleden av å invitere til foredrag med Alexandra Leonova, 10. – 11. september 2014. Foredragene og meditasjonene blir holdt på engelsk i Buddhistisk Senter Bergen, Lodin Lepps gate 2b, 4 etg . Det er ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i programmet, følg med på www.buddhisme.no og fb. Foredragsholder: Alexandra Leonova Pris per foredrag: 95/75 NOK   PROGRAM Onsdag 10. september  20.00 – 22.00    …

Hva er buddhisme?

I meditasjon...

Buddhisme er en praksis som bygger på erfaring. En buddhist søker ikke etter høyere tilstander eller absolutte sannheter i en ytre verden, men ønsker å erkjenne sinnets natur og oppleve verden som den er. Buddhas metoder har vært virksomme i 2500 år, og i dag brukes for å oppnå innsikt i sinnet.

Karma Kagyu-linjen

16th Karmapa laughs

Karma Kagyu-linjen er en av de fire store buddhistiske linjene fra Tibet hvor Diamantveien praktiseres. Metodene er meget kraftfulle og gir en direkte opplevelse av sinnets natur. Lekmannen Marpa (1012-1097) er Kagyu-linjens grunnlegger.

Hva er meditasjon?

Buddhistisk meditasjon

Meditasjon brukes ofte som fellesbetegnelse for metoder innenfor den filosofiske praksisen fra østen. Selv om meditasjonene kan ligne hverandre ved første øyekast varierer innholdet i de forskjellige metodene både med hensyn til mål og utgangspunkt. Meditasjon er et redskap som brukes når du jobber med sinnet.

Ordkriger er voldelige, også!

Aug 8, 2012 - Europe Center, Germany

Dette intervjuet med H.H. den 17. Gjalva Karmapa Trinley Taje Dårdje ble publisert i den engelske utgaven av Huffington Post den 01.05.2013, hvor han utrykker sitt syn på den lange konflikten på Koreahalvøya.