Buddhistisk Senter Bergen

Velkommen til meditasjon på Buddhistisk Senter Bergen.

Meditasjonstider:
Mandag og torsdag kl.19.00, 16. Karmapa-meditasjon
Introduksjon for nybegynnere hver mandag.
Med forbehold om endringer!

English meditation:
Introduction and meditation in english every last Monday of the month or as needed.

Buddhistisk Senter Bergen
Lodin Leppsgate 2b, 4. etg
5003 Bergen
Se Google Maps

Kontakt:
Roger Svarstad +4795786014
E-post: bergen@buddhisme.no
Facebook