Gyalwa Karmapa

Gyalwa Karmapa er overhodet for Karma Kagyu skolen. Skolens lære spores tilbake til det 10. århundrets store indiske yogier og stammer fra Buddha selv. Karmapa betyr handlingens mann og symboliserer alle buddhaers aktivitet. Han er en fullt opplyst Bodhisattva og handler til nytte for alt levende. Karmapa ble forutsagt av den historiske Buddha.

Gyalwa er en hederstittel. Det betyr den seirende, og betegner Karmapas evne til å overvinne alle hindringer på veien til opplysning. Karma Kagyu skolen ble grunnlagt i det 12. århundre av den 1. Karmapa, Dysum Kjempa (1110-1193). Siden da har han latt seg gjenføde som Karmapa for å videreføre arbeidet. Karmapas kjennetegn er den svarte kronen som ble gitt i gave av den kinesiske keiseren i det 14. århundre. Kronen symboliserer det opplyste kraftfeltet rundt Karmapa. Karma Kagyu skolen ledes i dag av den 17. Karmapa, Trinley Thaye Dorje. Han fullførte studiene i 2004 og overtok ledelsen av skolens 650 sentre over hele verden.