Nytt meditasjonssted i Stavanger

Kirkegata 30 skal renoveres og bygges om til leiligheter. Vi fortsetter med meditasjon på Midjord bydelshus torsdager kl. 19:30. Velkommen til guidet meditasjon på Storhaug.

Ny besøksadresse: Midjord bydelshus, Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger

Ny postadresse: c/o Svein Dam Elnan, Bjerkreimsgata 22, 4015 Stavanger