Hva er buddhisme

Praktiserende buddhister

Buddhisme er en praksis som bygger på erfaring. En buddhist søker ikke etter høyere tilstander eller absolutte sannheter i en ytre verden, men ønsker å erkjenne sinnets natur og oppleve verden som den er. Buddhas metoder har vært virksomme i 2500 år, og i dag brukes for å oppnå innsikt i sinnet.

Buddhisme er filosofi og praksis hvor ord blir til handling. Buddhisme.no presenterer spesielt Diamantveien, slik den praktiseres innenfor Karma Kagyulinjen, en av de fire buddhistiske hovedlinjene fra Tibet.

Buddhas lære er en usentimental vei til frihet og lykke. Den bygger på erfaring uten dogmer eller regler som du tvinges til å følge. Buddhas lære tar utgangspunkt i livet som det er. Buddha underviste fordi han ønsket at alle skulle oppleve frihet og glede slik han selv opplevde den. Han ønsket likemenn blant studentene sine, ikke tilbedere.

Fordi buddhismen er fri fra forestillingen om en ytre kontrollererende makt kan den ikke kalles religion i vanlig forstand. Målet for praksisen er å erkjenne sinnets natur, det å selv bli en Buddha. Praksisen består i å berolige sinnet og bryte ned forestillingen om et fast og uforanderlig jeg. Øvelsen kalles meditasjon.

Buddhismens metoder til frihet og lykke har blitt praktisert i 2500 år. Helt fra den historiske Buddhaens tid har mange erkjent sinnets natur, og buddhismens metoder er like virksomme i vesten i dag som de har vært i østen.

Videomateriale

På YouTube

What is Buddhism? Space for Mind Slideshow Presentation
Transmission», a movie, YouTube
Lama Ole Nydahl: Inner Freedom
Lama Ole Nydahl: Death & Rebirth – Buddhist Explanations
Lama Ole Nydahl: Meaningful Action in Buddhism – The Way To Happiness
Lama Ole Nydahl: Buddhism and Science
Lama Ole Nydahl: How to Be Useful For Others
Buddha and Love – Lama Ole Nydahl’s book of relationship advice
Lama Ole Nydahl: 40 years of teaching Diamond Way Buddhism
Lama Ole Nydahl – The Nature Of Mind
H.H. the 17th Karmapa: What is Buddhism?
Lama Ole Nydahl’s new book, «Buddha & Love»
Lama Ole Nydahl – Mahamudra
Lama Ole Nydahl – Meditation
Lama Ole Nydahl – Love & Realtionships
Lama Ole Nydahl – Karma
Lama Ole Nydahl: Death, Dying and Transformation
Lama Ole Nydahl: «Science, Death and Rebirth»
Lama Ole Nydahl: What happens when we die
Gendun Rinpoche recalls the 16th Karmapa, part.1
Gendun Rinpoche recalls the 16th Karmapa, part.2