Buddha og sinnet

Som den første i vår tidsalder fant Buddha en vei til frihet og varig lykke. Han dokumenterte veien presist og ga sin innsikt videre til andre så de kunne oppnå den samme lykken.

Buddhas lære ble kalt Dharma som betyr slik ting er. Senere ble læren kjent i vesten under navnet Buddhisme. Buddha underviste alle som ønsket å lære om sinnet. Buddhismen er forsøkt kategorisert innenfor filosofi, psykologi og religion, men ingen av betegnelsene er heldekkende for praksisen. Samtlige deler av Buddhas lære peker på hvordan du kan fjerne slørene som skjuler sinnets betingelsesløse potensiale.

Alle vesener har et sinn og alle kan erkjenne sinnets natur slik det er. Det krever kun at du tar metodene i bruk. Buddhas lære består av vitenskapen om sinnets natur, metodene til å virkeliggjøre sinnets kvaliteter og rådene som opprettholder den utviklede innsikten i hverdagen.