Buddhismens tre veier

Buddhas lære utgjør i dag grunnlaget for alle de buddhistiske skolene og retningene i verden.

Den samlede læren deles inn i tre hovedretninger:
Den lille veien: Hinayana
Den store veien: Mahayana
Diamantveien: Vajrayana

Nivåene er beregnet på forskjellige typer mennesker. Den lille veien tar utgangspunkt i læren om årsak og virkning hvor du unngår å skape problemer for deg selv og andre. Den store veien går ut på at du bevisst utvikler medfølelse og visdom ved å hjelpe andre. Diamantveien går ut på å se det rene potensialet i alle ting og bruke enhver situasjon som en mulighet til å erkjenne sinnets natur.

Veiene springer ut fra Buddhas lære og kalles også de tre dreiningene av lærens hjul. De utgjør viten om sinnets natur, metodene til å erkjenne sinnet, samt råd om hvordan du opprettholder innsikt i hverdagen. Karma Kagyu skolen inneholder lære fra alle de tre veiene, men fokuserer på den store veien og spesielt på Diamantveien.

Den lille veien: Hinayana

Etter å ha erkjent sinnets natur underviste Buddha først den lille veien. Denne læren kalles den første dreiningen av lærens hjul. På den lille veien er målet å bli fri fra lidelse. Det oppnår du ved å erfare at «jeg-et» ikke er varig eller eksisterer uavhengig av andre. Veien tar utgangspunkt i forståelsen av årsak og virkning. Når du vet hvilke årsaker som fører til lidelse og hva som fører til frigjøring kan du fokusere på de frigjørende handlingene. Alle handlinger påvirker sinnet og når vi unngår å skade andre unngår vi å skape dårlige inntrykk i sinnet. På den måten er forståelsen av årsak og virkning tilstede i alt vi gjør. I meditasjon på den lille veien arbeider du først og fremst med å berolige sinnet og oppøve konsentrasjon og oppmerksomhet. Resultatet er fred i sinnet og frigjøring fra personlig lidelse. Den lille veien rendyrkes ikke i dag. Theravada er en videreutvikling av den lille veien og er dominerende i land som Thailand, Burma og Sri Lanka.

Den store veien: Mahayana

Etter flere års undervisning introduserte Buddha den store veien for studentene sine, den andre dreiningen av lærens hjul. På den store veien er ikke målet personlig frigjøring, men at alle vesener erkjenner sinnets natur, at vi forstår alle fenomener i universet og oppnår fullkommen innsikt i sinnet. Ved å erkjenne at verken den ytre verden eller opplevelsen av å være et fast og uavhengig «jeg» er virkelig, kan du forstå alle tingenes tomhet for egen eksistens og uavhengig skapelse. Det å hjelpe andre med et ønske om frihet og lykke for alle vil utvikle en evne til å takle forstyrrende og forbipasserende følelser som setter negative spor i sinnet. Den mest destruktive følelsen for sinnet er å være sint, derfor er det spesielt viktig å opprettholde evnen til ikke å ta tilflukt i nettopp denne følelsen. I meditasjon på den store veien fokuserer du spesielt på å utvikle medfølelse og visdom. Resultatet fyller sinnet med glede og du får en dyp innsikt i illusjonen av den ytre verden. Dette vil til slutt bidra til full opplysning. Den store veien finnes i vesten så vel som i Kina, Japan og Vietnam i form av blant annet chan, zen og rent land.

Diamantveien: Vajrayana

Buddha underviste Diamantveien fra han erkjente sinnets natur som 35-årig til han døde som 80-åring. Denne læren er kjent som den tredje dreiningen av lærens hjul. Diamantveien har samme mål som den store veien beskrevet med litt andre ord: Ønsket om å erkjenne alltings fullkommenhet, nemlig sinnets natur, til nytte for alt levende. Diamantveiens lære fokuserer på Buddha som speilbildet for egne opplyste kvaliteter. Du ser på deg selv og alle andre som en Buddha, og ønsker å oppleve alle tings renhet. Med dette «høyeste synet» kan du fastholde en Buddhas opplevelse av verden og på den måten hurtig nå den opplyste tilstanden. Diamantveiens meditasjoner fokuserer på lysformer og direkte identifisering med det opplyste sinnet. Slik utfoldes sinnets opplyste kvaliteter. Resultatet er fryktløshet, spontan glede og aktiv medfølelse i alt du foretar deg. Diamantveien stammer fra Tibet og Bhutan og kalles også tibetansk buddhisme. Diamantveien er i dag utbredt i de fleste vestlige land.