Diamantveibuddhisme

Diamantveien er det norske ordet for Vajrayana, det tredje nivået i Buddhas lære. Navnet som symboliserer det opplyste sinnet kommer av en diamants renhet og varighet, helt ren og for alltid. Alle vesener har et sinn og potensiale til å bli Buddhaer. Uten Buddhanatur vil ikke opplysning være sannsynlig. Med Buddhanatur er frihet og lykke en reell mulighet. Hvis alle har potensiale til frihet og lykke kan dette like gjerne utvikles raskest mulig. Det gjør du ved hjelp av Diamantveiens meget kraftfulle og virksomme metoder. Ved å identifisere deg med selve opplysningen utvikler du sinnets kvaliteter hurtig. Det skjer konkret ved å meditere på lysformer, og ved å opprettholde det høyeste synet i hverdagens skiftende situasjoner. Ved å trene på å være en Buddha vil du skyte fart mot den opplyste tilstanden. På Diamantveien arbeider du direkte med den faktiske Buddhatilstanden fremfor med betingelsene for den. Det er på dette punktet Diamantveien skiller seg fra de andre buddhistiske veiene.

Sutra og tantra

I sutra arbeider du med betingelsene for å erkjenne sinnets natur. I tantra arbeider du direkte med målet. Målet for sutra og tantra er det samme, men veien dit og tiden det tar er forskjellig. Grunnlaget for den store veien kalles sutra. Her arbeider du med å skape gode inntrykk i sinnet og utvikle visdom. Dette er en trinnvis prosess hvor opparbeidelsen av god karma, og innsikt i alle tings tomhet, støtter hverandre. De gode inntrykkene gjør at du tør å gi slipp på din faste forståelse av verden. Denne innsikten hvor alle ting er tomt for egen eksistens og uavhengig skapelse, bidrar til at du tar deg selv mindre alvorlig. Grunnlaget for Diamantveien er tantra. Dette er et redskap for deg med stor tillit til egen Buddhanatur som raskt vil utvikle deg og utfolde sinnets tidløse kvaliteter. Sammenlignet med den møysommelige oppbyggingen av god karma og visdom som kjennetegner den store veien, er Diamantveiens metoder som et kirurgisk snitt som effektivt skjærer gjennom til sakens kjerne, det å identifisere seg med det perfekte sinnet.

Læreren / lamaen

Alle buddhister tar tilflukt i målet, veien og fellesskapet; Buddha, dharma og sangha. Diamantveien bruker en fjerde tilflukt, Lama som betyr lærer. På Diamantveien er forholdet mellom lærer og student kjernen i praksisen. Læreren gir sin innsikt videre til studenten. Denne overførselen av vitenskap og metoder har blitt holdt i live fra den historiske Buddhas tid. Uten læreren finnes det ingen overførsel, derfor settes lamaen meget høyt. Lamaen bringer Buddhas metoder videre og betraktes like dyrebart som Buddha selv. Lamaen gir studenten tre ting på veien: velsignelse, utvikling og beskyttelse. Velsignelsen er den tilliten og åpenheten som gir studenten trygghet til å nå målet. Utvikling oppnås ved å bruke de metodene som er mest hensiktsmessige. Ingen student er lik, derfor gir læreren forskjellige metoder til forskjellige mennesker. Beskyttelse er nødvendig når du bruker så kraftfulle metoder som på Diamantveien. Beskyttelsen virker i meditasjonen så vel som i hverdagen, og gjør at du unngår meningsløse og skadelige opplevelser.

Det høyeste synet

Synet er avgjørende for hvordan du opplever verden. Alt avhenger av øynene som ser. Dette er spesielt tydelig i buddhismen. Uansett hvor kraftfull og avansert meditasjon du bruker, vil det kun gi deg begrenset effekt hvis du ikke samtidig endrer ditt grunnleggende syn på verden og hva det vil si å være menneske. Når du opparbeider deg evnen til å se tilværelsen gjennom en Buddhas øyne, vil du oppleve en ren verden av ubegrensede muligheter. Denne rene opplevelsen, det høyeste synet brukes i Diamantveiens metoder. Praksisen går ut på å opprettholde det høyeste synet i hverdagen til nytte for alle skapninger. Den raskeste veien til opplysning skapes ved å identifisere seg med den. Gleden ved å beholde det høyeste synet i enhver situasjon er et uvurderlig verktøy i utviklingen. Er glasset halvt tomt eller halvt fullt? Ser du mulighetene eller begrensningene? Med det høyeste synet finner du kun fylte glass, uansett hvor tomme de måtte være akkurat nå. Enhver situasjon inneholder den perfekte muligheten til å erkjenne sinnets natur.