Mål, vei og fellesskap

Inntil du har erkjent sinnets natur har du som buddhist bruk for noen holdepunkter. Dette kalles Buddhistisk tilflukt og består av Buddha – målet, Dharma – veien, og Sangha – fellesskapet.

Å arbeide med sinnet uten å vite hvor det fører hen er å famle i blinde. Et veldefinert mål gir retning i praksisen. Målet er erkjennelsen av sinnet og utfoldelsen av dets iboende kvaliteter. Det kalles tradisjonelt for Buddha som betyr «våknet opp fra uvitenhetens søvn». Veien består av viten, metoder og råd som fører deg til målet. Dette kalles dharma og er læren den historiske Buddhaen ga for 2500 år siden.

Fellesskapet er vennene på veien. Dem kan du støtte deg til, spesielt de som allerede har utviklet noen av sinnets opplyste kvaliteter. Dette fellesskapet kalles Sangha og er uunnværlig i arbeidet med sinnet.