Hva er meditasjon

Meditasjon brukes ofte som fellesbetegnelse for metoder innenfor den filosofiske praksisen fra østen. Selv om meditasjonene kan ligne hverandre ved første øyekast varierer innholdet i de forskjellige metodene både med hensyn til mål og utgangspunkt.

Meditasjon er et redskap som brukes når du jobber med sinnet. Hvordan meditasjonen fungerer avhenger av hva du ønsker å oppnå med å meditere. Buddhismen har kun et overordnet mål som er å erkjenne sinnets natur.

Ved å meditere daglig vil du opparbeide deg evnen til å observere tanker og følelser som kommer og går uten å evaluere dem. På samme måte som en god daglig vane vil meditasjonen bidra til å holde sinnet klart og tilstede til enhver tid. Dermed vil du også kunne oppnå større frihet til å handle nyttig i livets forskjellige situasjoner og utfordringer, også med tanke på aktivitet som kommer medmennesker til gode.

Buddhistisk meditasjon endrer på lengre sikt den grunnleggende måten du opplever deg selv og verden på. Innenfor Diamantveibuddhismen fokuseres det på veiledning fra kompetente lærere med kunnskap og erfaring. Meditasjon kan derfor ikke læres fra en bok eller en video.