Buddhismen til daglig

Buddhismen er et tilbud til alle som ønsker å lære sinnet å kjenne. Hvor stor del av den buddhistiske læren du bruker i livet avhenger av hvor mye du forstår, og hvor motivert du er for å virkeliggjøre den. Der er ikke noe krav om at du skal meditere et bestemt antall timer daglig, og det finnes ingen riktig måte å være buddhist på. Barn, studier, arbeid og aktiv deltagelse i samfunnet er ingen hindring for buddhistisk praksis. Tvert imot er det i hverdagen buddhismens metoder gir størst utvikling. Mulighet til å gå i dybden med overføring av læren innen Karma Kagyu skolen får du spesielt fra aktiv deltagelse ved tre slags begivenheter. Ved kurs i buddhistisk meditasjon og filosofi, innvielser med skolens lamaer, og gjennom uformelle samlinger med lamaer og andre fra det buddhistiske fellesskapet.

Kurs

Karma Kagyu skolen i Norge arrangerer kurs i buddhistisk filosofi og meditasjon. Kursene holdes av skolens lamaer og lærere og spenner over et bredt felt av buddhistisk lære. Kursene går ofte i dybden av et bestemt buddhistisk emne eller praksis, som for eksempel Det store seglet eller en av de forberedende øvelsene Ngøndro. Det kan også være lettere tilgjengelige emner som årsak og virkning, karma eller de fire grunnleggende tankene. Kursene varer fra en dag til en langhelg og foregår både ved sentrene i Oslo eller Bergen og i gruppene i Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Inngangspengene dekker deltagernes bevertning og overnatting samt lærerens reiseutgifter. Intensive studier holdes hver sommer på Karma Kagyu skolens spanske senter Karma Guen nær Málaga. Her undervises det i utvalgte tekster av lærere som har flere års trening i buddhistisk filosofi og praksis. Det holdes intensive meditasjonskurs i Europa særlig om sommeren. Du kan delta på tradisjonsrike kurs på det danske Lollandsenteret, det tyske Europasenteret og det polske Kucharysenteret gis det instruksjoner til de forberedende øvelsene Ngøndro, Phowa og 72-timers meditasjoner på Kjærlige Øyne.

Innvielser

Innvielser er en viktig del av den levende overføringen av Buddhas lære innenfor Diamantveien. Ved en innvielse overføres lamaens opplevelse av det opplyste sinnet direkte til studenten, i uformelt samvær eller i forbindelse med seremonier. Karma Kagyu skolens lamaer gir med jevne mellomrom innvielser til meditasjoner på bestemte lysformer. Ved en innvielse får du overførselen til en meditasjon som du deretter kan praktisere den med fullstendig virkning. En innvielse består av flere deler. Lamaen gir innvielse til kropp, tale og sinn og noen ganger til aktivitet, kvalitet og på lysformer av Buddhaer. Slik aktiveres Buddhanaturen. Inntrykkene som sås ved innvielsen vil senere spire og gro til du erkjenner sinnets natur. Ikke alle opplever åndelige kvantehopp i forbindelse med en innvielse, men mange føler en ny åpenhet. Denne åpenheten uttrykker seg da som dyp tillit, varme om hjertet eller følelsen av å komme hjem. Offentlige innvielser gis utelukkende som velsignelse og gir ikke automatisk tillatelse til å bruke meditasjonene. For å delta i en innvielse må du ha buddhistisk tilflukt.

Andre aktiviteter

Selv om foredrag og meditasjonskurs er sentrale aktiviteter for en buddhist, består det buddhistiske livet også av andre ting. Det er her så vel som i arbeidslivet eller familielivet at du kan bruke den innsikten du har opparbeidet gjennom meditasjonen. I samvær med andre kan du arbeide direkte med forstyrrende følelser som sinne, stolthet, begjær, sjalusi og uvitenhet når de oppstår. Og ikke minst dele din glede over Buddhas frigjørende lære gjennom kritiske og utforskende samtaler. I de buddhistiske sentrene og gruppene arrangeres det fellesmiddager, filmkvelder, dugnader, skiturer og aktiviteter som strekker seg ut over den vanlige buddhistiske praksisen. En uvurderlig begivenhet som forener buddhistisk overførsel med sosialt samvær er tiden sammen med lamaen. Utenfor de formelle rammene oppstår situasjoner som gir en unik innsikt i lamaens måte å håndtere forskjellige hendelser på. I denne nære atmosfæren kan virkelig overførsel finne sted. I Skandinavia er spesielt Skandinaviaturen en populær måte å være oppleve lama Ole Nydahl.