Buddhistisk meditasjon

Innenfor buddhismen er meditasjonen den overordnede betegnelsen for de metodene Buddha ga studentene sine. Meditasjonen er et verktøy som brukes for å erfare og transformere kunnskap fra intellekt til handling. Meditasjonen er også et frirom. Et rom hvor du kan trene sinnet uten å bli forstyrret av ytre inntrykk. Mediterer du daglig blir meditasjonspraksisen et laboratorium der du arbeider målrettet med sinnets muligheter. På tibetansk heter meditasjon gom. Det betyr å øve seg, og det er nettopp det meditasjon går ut på. Du øver deg på å berolige sinnet og å la det hvile i seg selv. Innenfor buddhismen finnes det tre typer meditasjon, beroligende meditasjon, innsiktsmeditasjon og meditasjon på lysformer. Teknikkene kan praktiseres hver for seg eller i kombinasjon. Innenfor Diamantveien brukes meditasjon på lysformer. Denne meditasjonsformen involverer kropp, tale og sinn der du aktivt renser og omformer dårlige inntrykk i sinnet. Meditasjonen bruker mennesket i sin helhet og er derfor en svært effektiv måte å meditere på. Alle Diamantveiens meditasjoner inneholder elementer som er beroligende og innsiktsbringende.

Beroligende meditasjon

Den beroligende meditasjonen, samatha, er en form for meditasjon som også brukes innenfor andre praksiser enn buddhismen. Stort sett er alle ikkebuddhistiske meditasjoner variasjoner av denne meditasjonen. Beroligende meditasjon er ikke frigjørende i seg selv, men gir den stabiliteten som er forutsetningen for å kunne arbeide effektivt med sinnet. Med et stabilt sinn vil alt du gjør være presist og virkningsfullt. Innsikten du oppnår ved påfølgende arbeid med innsiktsmeditasjon vil derfor være dyp og vedvarende. Beroligende meditasjon kan trenes opp med forskjellige teknikker. Prinsippet er å holde oppmerksomheten på ett sted, for eksempel en Buddhafigur eller pusten ved spissen av nesen, og vende tilbake hit hvis du faller ut av fokus. Beroligende meditasjon trener sinnet på det motsatte av hva det er vant til. I stedet for å følge tanker og følelser som kommer og går, gir du slipp på dem og lar dem passere. Å bli god til å meditere krever daglig trening. Virkningen av beroligende meditasjon er stabilitet og spontan klarhet og glede.

Innsiktsmeditasjon

Innsiktsmeditasjonen, vipasyana, sikter på å erkjenne sinnet som det er. Innsiktsmeditasjon er når sinnet vender oppmerksomheten mot seg selv og hviler i sin egen lysende klare bevissthet. Det kan sammenlignes med et øye som ser seg selv. Innsiktsmeditasjon er både enkelt og komplisert. Meditasjonsformen er med på å bryte vante forestillinger om deg selv og verden. Det kan skje både gjennom analytisk og abstrakt tilnærming. Målet er en direkte opplevelse av sinnet, også kalt formløs meditasjon. Denne opplevelsen overskrider enhver beskrivelse. Via innsiktsmeditasjon kan du få en varig tilstedeværelse i sinnets klare rom. Innsiktsmeditasjon er som en ubrutt kjede av aha-opplevelser hvor alt er friskt og nytt hvert øyeblikk. Mens beroligende meditasjon bringer følelsene og tankene til ro, vil innsiktsmeditasjon frigjøre deg fra dem. I innsiktsmeditasjon avsløres sinnstilstandene og oppleves for det de er. Tomme for egennatur og uavhengig skapelse.

Meditasjon på lysformer

Meditasjon på lysformer brukes kun innenfor Diamantveien. Meditasjonen består i å fokusere på et mentalt bilde av en Buddha. Lysformene består av energi og lys og er som hologrammer. En lysende og klar buddhaform oppstår i rommet foran deg. Ved å meditere på denne formen vil du oppleve en Buddhas frydstilstand, det direkte uttrykket for det opplyste sinnet. Meditasjonen består av flere faser. I oppbyggingsfasen skaper du et mentalt bilde av en konkret buddhaform og lar sinnet falle til ro. I mantrafasen bruker du en bestemt lyd, et mantra, til å danne en forbindelse mellom deg og den buddhaformen du mediterer på. Mantraets vibrasjoner fjerner dårlige inntrykk i talen og bidrar til å styrke konsentrasjonen. I fullendelsesfasen lar du lysformen oppløse seg og lar alt lyset strømme inn i deg. Så lar du sinnet hvile i seg selv. Kun tilstedeværelse eksisterer. Dette er innsiktsmeditasjon. En variasjon av meditasjon på lysformer er meditasjon på lamaen (hovedlærer). Dette er den raskeste veien til det opplyste tilstanden. Les mer under Diamantveimeditasjon.