Buddhistisk praksis

Buddha oppfordret studentene sine til å overveie om læren hans hadde relevans i livene deres. Først når de kunne se klarhet i læren fikk de ta i bruk metodene. I buddhistisk praksis er det viktig å stille kritiske spørsmål. Det er også viktig med åpenhet overfor læren og en selvstendig innstilling til metodene. Du lytter, reflekterer og mediterer. Buddhistisk praksis består av å tilegne seg viten, ta metodene i bruk og fastholde den oppnådde innsikten i hverdagen. Følger du denne veien vil du ta deg selv mindre alvorlig og oppleve mer glede og fokus i hverdagen. Karma Kagyu skolen arrangerer foredrag og meditasjoner hvor alle kan delta. Under foredragene kan du stille spørsmål. Alle foredrag om buddhisme avsluttes med en meditasjon. All formidling av buddhisme forener viten, forståelse og meditasjon.

Lær å meditere

Alle kan lære å meditere, du trenger kun øvelse. Karma Kagyu skolens sentre og grupper holder jevnlig meditasjoner hvor alle kan delta. Å meditere er ikke et mål i seg selv, men et redskap til selvutvikling. Meditasjonen står derfor ikke alene, men sammen med læren om det du ønsker å utvikle, sinnets fulle potensiale. Læren blir gitt gjennom foredrag hos gruppene og sentrene. Det å lære meditasjon er en prosess som veksler mellom lærdom om sinnet, øvelse i meditasjonspraksisen og opprettholdelsen av den oppnådde innsikten i hverdagen. Alle buddhistiske foredrag avsluttes med meditasjon. I Karma Kagyu skolens vestlige sentre er den mest brukte meditasjon på den 16. Karmapa. Det er en meditasjon hvor du identifiserer deg direkte med det opplyste sinnet. Du vil etterhvert også få instruksjoner til andre meditasjoner som Kjærlige Øyne, Grenseløst Lys og Lille tilflukt samt meditasjonsrekken til den grunnleggende praksisen Ngøndro, Glidefall, Diamantsinn, Mandalagaver og Guruyoga. Utover dette holder skolens lamaer kurs i Beroligende meditasjon og Å dø bevisst samt meditasjoner i Klart Lys og Medisinbuddha.

Fasthold det oppnådde

En viktig del av buddhistisk praksis går ut på å sammenfatte intellektuell forståelse med meditativ innsikt i hverdagen. Alle situasjoner gir deg muligheten til å observere sinnet. På den måten strekker buddhistisk praksis seg utover andre typer meditasjon. Det er i hverdagen at effekten av meditasjonen står sin prøve. Buddhismens metoder for å opprettholde oppnådd innsikt kalles atferd. Råd om atferd knytter seg spesielt til buddhismens tre veier. Overordnet går de ut på ikke å skade andre, den lille veien, unngå å bli sint, den store veien og å holde det høyeste synet, Diamantveien. På Diamantveien følger du ofte kun få råd. Det viktigste er alltid å handle ut fra motivasjonen om å være nyttige for andre samt å holde det høyeste synet. I den vesten er dette den mest direkte veien til opplysningen.