Diamantveimeditasjon

Innenfor Diamantveimeditasjonene kan du utforske sinnet med tre tilnærminger. Via sinnets bevissthet om seg selv, via sinnets kraft eller via sinnets hengivenhet. Disse tilnærmingene kalles innsiktens vei, midlenes vei og enhetens vei. Ved å følge veien gjennom beroligende meditasjon og innsiktsmeditasjon praktiserer du gjennom sinnets bevissthet om seg selv. Disse teknikkene beroliger sinnet og lar det hvile i seg selv. Når du jobber med sinnets kraft, mediterer du på lysformer som aktiverer kroppens energibaner. Meditasjonsformen er meget kraftfull og gir deg en rask utvikling. Meditasjon gjennom sinnets evne til hengivenhet er historisk blitt verdsatt som den hurtigste veien til opplysning. Metoden kalt guruyoga er en meditasjon på lamaen hvor du direkte identifiserer deg med et opplyst sinn. Guruyoga involverer elementer fra innsiktens og midlenes vei.

Midlenes vei

Sammenlignet med andre buddhistiske meditasjoner er midlenes vei en motorvei til opplysning. Mange av Tibets store yogier har brukt Diamantveiens kraftfulle lysformmeditasjoner til å erkjenne sinnets natur i løpet av bare ett liv. Alle lysformer er uttrykk for det opplyste sinnet. Diamantsinn og Kjærlige Øyne er meditasjoner på lysformer som i dag praktiseres i de fleste vestlige diamantveisentre. De mer avanserte meditasjonene, som Naropas seks yogaer, er så kraftige at det krever mange måneders tilbaketrekning hvis du skal praktisere dem. I vesten er det få som klarer å kombinere en slik praksis med et aktivt arbeids- og familieliv. Mange velger i stedet meditasjon på lamaen, enhetens vei som hovedpraksis. Den gir også rask utvikling. Meditasjonen Phowa, å dø bevisst kan gjøres uten at du trekker deg tilbake i lengre tid. Lama Ole Nydahl gir flere kurs hvert år i denne meditasjonen over hele verden. Mange buddhister innenfor Diamantveien veksler mellom å gjøre meditasjon på lysformer og beroligende meditasjon, ofte med meditasjon på lamaen som hovedpraksis.

Enhetens vei / Guruyoga

Meditasjon på lamaen Guruyoga er hengivenhetens praksis og kan åpne de innreste dørene til bevisstheten. Når du mediterer på lamaen identifiserer du deg med opplysningens essens og kan på den måten utfolde sinnets opplyste kvaliteter svært hurtig. Meditasjon på lamaen kalles enhetens vei fordi du identifiserer deg med lamaen og ønsker at ditt eget sinn blir uatskillelig fra lamaens opplyste sinn. Meditasjonen er så virkningsfull fordi lamaen er et menneske og oppleves mer nærværende enn en abstrakt buddhaform. Lamaen er inkarnasjonen av alt godt og det er lettere å åpne seg for lamaen enn noe som helst annet. Meditasjon på lamaen er bygget opp på samme måte som en lysformsmeditasjon. Du forestiller deg lamaens fysiske kropp som en form av energi og lys, og bruker et mantra for å feste bindeleddet. Det finnes guruyoga på mange av Karmapaene fordi alle var fullt opplyste Buddhaer. Spesielt utbredt blant vestlige buddhister er meditasjonen på den 8. Karmapa (1507-1554). Meditasjon på lamaen kan forenes med arbeid og familie, og brukes derfor mye i Karma Kagyu skolens vestlige sentre.

Det store seglet, Mahamudra

Det store seglet, Mahamudra er den høyeste formen for meditasjon innenfor Karma Kagyu skolen. Meditasjonen har fått navnet sitt fordi den forsegler det opplyste sinnet. Når sinnet hviler i Mahamudra er du en Buddha. Alle meditasjoner innenfor Karma Kagyu skolen tar sikte på det store seglet. Dette gjelder for de forberedende øvelsene, Ngøndro så vel som videre praksis. Innenfor Karma Kagyu skolen fører innsiktens vei, midlenes vei og enhetens vei til det store seglet. Det store seglet har fire trinn. Først blir sinnet fullstendig tilstede og du nyter opplevelsen av entydighet. Når du ikke lenger forsøker å late som forsvinner all kunstighet og du ser det enestående i alle ting, naturlighet. Når oppmerksomheten vendes mot sinnet selv, i stedet for det som foregår i sinnet, vil alt oppleves som smaken av frihet, én smak. Til sist hviler sinnet uanstrengt i seg selv og det finnes ikke mer å oppnå, ikke-meditasjon. Andre diamantveiskoler har lignende meditasjoner, blant annet Nyingma skolens Dzogchen, Den store fullkommengjørelsen.