Karma Kadjulinjen

Karma Kadjulinjen er en av de fire store buddhistiske linjene fra Tibet hvor Diamantveien praktiseres. Metodene er meget kraftfulle og gir en direkte opplevelse av sinnets natur. Lekmannen Marpa (1012-1097) er Kadjulinjens grunnlegger. I etableringen av Karma Kadjuskolen ble læren videreført av den 1. Karmapa, Dysum Kjempa
(1110-1193). Skolen er kjent for sin lange rekke opplyste mestre. Blant dem Marpa, Milarepa, Gampopa og skolens overhode Karmapa. Karmapa handler til nytte for alle vesener, og er en av de store tibetanske lamaene som har vekket vestens interesse for buddhismen.

Buddhismen har i over 2500 år vært en av de mest betydningsfulle filosofiene i østen. Den hadde sin storhetstid i India fra år 200 før vår tidsregning til år 900 etter vår tidsregning, og spredte seg til hele Asia i løpet av i denne perioden. Diamantveien, som er det høyeste nivået av Buddhas lære, ble spesielt utbredt i Tibet. Der blomstret Diamantveien fra omkring år 1000 frem til den kinesiske invasjonen i 1959.