Gi din støtte

Lama Ole Nydahl og den 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje

Diamantveibuddhisme Karma Kagyu–linjen er representert ved ca 700 sentre og grupper verden over. I Norge er den representert ved vår idealistiske organisasjon registrert i Bronnøysund, «DKKL«.

DKKL har den 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje og Lama Ole Nydahl som åndelige overhoder og er å finne i flere norske byer. DKKL har vært et eget trossamfunn siden 2001 og mottar statlig og kommunal støtte for sine medlemmer. Støtten går til våre sentre, grupper og prosjekter i Norge.

DKKL drives på frivillig basis av medlemmer og støttemedlemmer slik at alle som ønsker mer informasjon om buddhisme og meditasjon har gratis tilgang til de forskjellige gruppene og sentrene i landet.

Donasjoner

Donasjoner til DKKL kan overføres til kontonummer 0539 55 07895 og merkes med «Donasjon».

Medlemskap

Medlemskap i trossamfunnet (DKKL) forutsetter at man er bosatt i Norge og ikke er medlem av andre trossamfunn.

Medlemskapet er gratis.

Er du medlem av Den Norske Kirke må du melde deg ut først. Hvis du er usikker på om du står oppført som medlem av Den Norske Kirke eller et annet trossamfunn kan du kontakte Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00.

Spørsmål om medlemskap kan også rettes til styret i ditt lokale senter/gruppe eller til forstander i DKKL.

Meld deg inn i DKKL. Det utfylte skjemaet kan leveres til oss eller sendes til:

Postboks 4119 Sjølyst
0217 Oslo

Personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger, både elektronisk og på papir, gjennomføres i tråd med personopplysningsloven, herunder EUs personvernforordning (GDPR) og tilhørende forskrifter.