Gi din støtte

Diamantveibuddhisme Karma Kagyu–linjen har den 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje og Lama Ole Nydahl som åndelige overhoder og er representert i flere norske byer. DKKL har vært et eget trossamfunn siden 2001 og mottar statlig og kommunal støtte for sine medlemmer.

Diamantveibuddhismen i Norge drives på frivillig basis av medlemmer og støttemedlemmer slik at alle som ønsker mer informasjon om buddhisme og meditasjon har gratis tilgang til de forskjellige gruppene og sentrene i landet.

Donasjoner til DKKL kan overføres til kontonummer 0539 55 07895 og merkes med «Donasjon».

Medlemskap i DKKL

Kriteriet for medlemskap er at du ikke tilhører et annet trossamfunn. Medlemskapet er gratis. De medlemmer som har tatt buddhistisk tilflukt hos 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje eller Lama Ole Nydahl har stemmerett under årsmøte.

Er du medlem av Den Norske Kirke må du melde deg ut først. Hvis du er usikker på om du står oppført som medlem av Den Norske Kirke eller et annet trossamfunn kan du kontakte Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00.

Meld deg inn i DKKL.

Lama Ole Nydahl og den 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje