Bøker om Buddhisme

Her finner du en oversikt over bøker du kan låne ved Buddhistisk Senter Oslo. For mer informasjon kontakt bibliotek@buddhisme.no. Bøker av Lama Ole Nydahl The Way Things Are Entering The Diamond Way Riding The Tiger The Great Seal Buddha & Love Fearless Death – Buddhist Wisdom on the Art of Dying  

Medlemskap i DKKL

Lama Ole Nydahl har siden 1972 på oppfordring fra sin lærer 16. Karmapa, brukt livet på å formidle kunnskap om tibetansk buddhisme. Nydahl er i dag en av de best kjente lamaene i vesten og har sammen med sin kone Hannah Nydahl startet over 640 buddhistiske sentre og grupper verden over. Diamantveibuddhisme Karma Kadjulinjen har den 17. Karmapa Trinley Thaye Dorje og lama Ole Nydahl som åndelige overhoder og er representert i Oslo, Trondheim, Frøya,…