Programendring for meditasjon i Oslo

Vi har endret dager og tider for meditasjon i Oslo. Kort fortalt, avvikles felles meditasjon på søndager til fordel for på mandager og dét en time tidligere. Meditasjoner på onsdag gjelder fortsatt, til samme tid. Vi tilbyr og anbefaler, som tidligere, innføringsforedrag før meditasjon for våre nye gjester. Se det oppdaterte faste programmet på hovedsiden til Oslo-senteret for fullstendig oversikt.